Dostepna również w Get it on Google Play
Strona główna Polityka prywatności

Ochrona prywatności

1. Demart SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poczty Gdańskiej 22a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285820, o kapitale zakładowym w wysokości 8 500 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-26-35-865 (dalej „Administrator”) - wydawca serwisu internetowego www.polskaniezwykla.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Administrator dokłada starań by poziom zabezpieczeń poszczególnych usług Serwisu został dostosowany do właściwości i funkcjonalności tych usług. Niezależnie od tego zasadne jest by użytkownicy Serwisu korzystali z oprogramowania antywirusowego oraz innych powszechnie dostępnych zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet, a także by przywiązywali szczególną wagę do zabezpieczenia swoich kodów i haseł dostępu do usług, z których korzystają w Serwisie.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zgromadzone w związku z korzystaniem Serwisu (podane przez użytkowników oraz dane zgromadzone automatycznie) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie administruje Administrator.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach objętych zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów.

5. W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem, nastąpić może zmiana administratora danych osobowych użytkowników. Ewentualny nowy administrator (następca prawny aktualnego Administratora i ew. podwykonawca) będzie miał prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika jedynie w takim zakresie w jakim może je przetwarzać aktualny Administrator (Demart SA).
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania. Dostęp do danych w celu ich poprawienia możliwy jest poprzez kontakt e-mailowy na adres: admin@polskaniezwykla.pl.
7. Administrator nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkowników Serwisu i nie przekazuje ich odbiorcom danych bądź innym osobom, bez zgody użytkownika.

8. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

9. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, w postaci IP komputerów użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje te służą administrowaniu Serwisem, przygotowaniu statystyk odwiedzin stron Serwisu, ustaleniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Pozyskanych w ten sposób informacji Administrator nie wykorzystuje w celu dokonania identyfikacji danych osobowych użytkowników.

10. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

11. Administrator może stosować pliki cookies, w celu monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie, a tym samym przyspieszają ładowanie stron Serwisu na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym użytkownika. Użytkownik, który nie chce przyjmować plików cookies, może aktywować w swojej przeglądarce opcję blokującą przyjmowanie plików, może to jednak powodować utrudnienia w ładowaniu strony i w dostępie do różnorodnych funkcjonalności Serwisu.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prywatności użytkowników Serwisu serwery i systemy informatyczne Administratora są zabezpieczone wysokiej klasy urządzeniami FortiNet, pełniącymi rolę firewalla, zaś dane przechowywane off-line są chronione przy zastosowaniu stosownych zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa.

13. W Serwisie znajdują sie odnośniki/linki do innych stron i serwisów WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności przyjęte na tych stronach i serwisach WWW.

14. Pytania i wątpliwości w zakresie zasad ochrony prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać na adres e-mail: admin@polskaniezwykla.pl.

15. W przypadku zmiany obowiązujących zasad ochrony prywatności w Serwisie, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na