Dostepna również w Get it on Google Play
Start Nowa Huta od NAUTRY strony

Nowa Huta od NAUTRY strony


Kraków, 12 sierpnia 2020 r.

Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. Mogą o tym przekonać się uczestnicy rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych, które w ramach projektu „Nowa huta od NATURY strony” organizuje Pracownia Animacji Ekologicznej działająca w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Miejskiej Kraków udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Projekt „Nowa Huta od NATURY strony” zakłada organizację weekendowych wypraw po ciekawych przyrodniczo terenach wschodniej części Krakowa. Podczas czterech spacerów prezentowane są różne wartości Łąk Nowohuckich - najbardziej cennego obszaru naturalnego w tej okolicy, który chroniony jest jako użytek ekologiczny i w ramach programu „Natura 2000”. Pozostałych siedem eskapad prezentuje wszystkie typy zieleni miejskiej: inne użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkową i forteczną, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli (w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe), zieleń ciągów rzecznych oraz lasy miejskie. Poszczególne wyprawy prowadzą znawcy poszczególnych terenów i tematów. Organizowane wydarzenia mają walor edukacyjny, ponieważ prezentują możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą i w duchu jej poszanowania.

Realizacja cyklu spacerów rozpoczęła się na początku lipca. Podczas pierwszych wypraw poprowadzonych przez dr. Macieja Kozaka uczestnicy uczyli się rozpoznawać rośliny na Łąkach Nowohuckich, a także zapoznali się z motylami modraszkami i roślinami użytkowymi, jakie rosną na terenie tego użytku ekologicznego. Dwie inne wyprawy w lipcu i sierpniu wiązały się z tematyką wodną. W trakcie jednej z nich Marcin Pawlik opowiadał o Dłubni i zieleni ciągów rzecznych, a podczas drugiej dr Kasper Jakubowski poprowadził wyprawę po nieużytkach w okolicy zalewu w Zesławicach.

Do połowy października zaplanowane są kolejne wydarzenia. 23 sierpnia wspólnie z Jakubem Kałużnym będzie można poznać planowany nowy użytek ekologiczny Starorzecze w Mogile oraz znaczenie korytarzy ekologicznych. Pierwszy spacer w kolejnym miesiącu dotyczyć będzie zieleni parkowej i fortecznej na przykładzie Parku Lotników Polskich (6 września, prowadzenie: dr Krzysztof Wielgus). Magdalena Zych 13 września poprowadzi spacer po ogrodach działkowych, a 20 września dr Joanna Kajzer-Bonk opowie o ptakach na Łąkach Nowohuckich. Natomiast 27 września dr Przemysław Szwałko zaprezentuje Las Mogilski. Cykl zamknie wyprawa po zieleni podwórkowej i osiedlowej (4 października, prowadzenie: Katarzyna Fabijanowska).

Ze względu na stan epidemii spacery odbywają się w rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS, MKiDN oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Na wszystkie wyprawy wprowadzono limit uczestników, dlatego obowiązują zapisy przez formularze na stronie www.okn.edu.pl. Osoby, którym nie uda się zapisać na wydarzenia nie powinny się jednak martwić.

Na zakończenie projektu w październiku powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Korzystając z niej będzie można samemu zwiedzać Nową Hutę od NATURY strony!

Szczegółowe informacje: 

Pracownia Animacji Ekologicznej Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5,

31-959 Kraków

tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20,

ekologia@okn.edu.pl

www.nhlab.okn.edu.pl

www.facebook.com/NHlabOKN

Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na